Parabel

Parabel
1. Parabel (græsk: sammenligning, lignelse), i digtekunsten den form af den moralsk-belærende fortællende digtning, der fremstiller en betydningsfuld sandhed af almindelig natur ved et billede af menneskelivet; fortrinlige eksempler er Jesu lignelser om den forlorne søn, sædemanden, farisæeren og tolderen og flere. Den er beslægtet med fabelen, der jo ligeledes fremstiller en moralsk sandhed ved et billede, men tager dette fra dyrelivet. Parablen, der virker ved dybsindig billedlighed, er udgået fra Orienten.
2. Parabel (matematik), en kurve hørende til de allerede i den græske oldtid undersøgte keglesnit. Den kan defineres som det geometriske sted for de punkter, hvis afstande fra et fast punkt, brændpunktet (F), og en fast ret linje, ledelinjen (L), er lige store. Afstanden fra brændpunktet kaldes brændstrålen. Parablen består af en enkelt gren, der strækker sig i det uendelige og er symmetrisk med hensyn til en akse (X) gennem brændpunktet vinkelret på ledelinjen. Parablens skæringspunkt med aksen (A) kaldes toppunktet. Parameteren, korden gennem brændpunktet vinkelret på aksen, er det dobbelte af brændpunktets afstand fra ledelinjen. Da parablen med samme parameter er kongruente, vil to vilkårlige parabler være ligedannede i deres parameteres forhold. Tangenten og normalen i et vilkårligt punkt (M) halvere vinklerne mellem brændstrålen (FM) til punktet og en prallel med aksen (MQ). Henført til et retvinklet koordinatsystem med adscisseaksee i Parablens akse og ordinatakse i tangenten (Y) i toppunktet får parablen ligningen y2 =px, hvor p er parameteren. Arealet af et parabelafsnit afskåret ved en korde af længden k vinkelret på aksen i afstanden h fra toppunktet er 2/3hk.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • Parabel — Sf Gleichnis; Kurve des Kegelschnitts erw. fach. (9. Jh.) Entlehnung. Im Althochdeutschen in der Bedeutung Beispiel, Gleichnis entlehnt aus l. parabolē, parabola, dieses aus gr. parabolḗ (auch eine Kurve des Kegelschnitts ; eigentlich das… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • Parabel — (v. gr. Parabŏle), 1) Nebeneinanderstellung, Gleichniß; daher Parabolisch, vergleichend od. gleichnißmäßig, Parabolisiren, durch Gleichnisse reden; 2) Rede od. Erzählung in einem durchgeführten Gleichniß. Die P. ist von der Allegorie darin… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Parabel — (v. griech. parabŏlē, »Anlegung«, übertragen: »Vergleichung«), in der Geometrie eine zur Klasse der Kegelschnitte gehörige Kurve, die durch einen festen Punkt F, den Brennpunkt, und durch eine feste Gerade L, die Leitlinie oder Direktrix,… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Parābel — (griech., »Vergleichung«) ist eine Abart des Gleichnisses (s. d.) und unterscheidet sich von diesem einerseits durch die größere Ausführlichkeit, anderseits durch die didaktische Tendenz. Diese letztere findet sich auch in der Fabel (s. d.); aber …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Parabel — Parabel, s. Kegelschnitte …   Lexikon der gesamten Technik

 • Parabel — Parābel (grch. Parabòle), Gleichnis, eine erdichtete Erzählung, die an einem ausgeführten Gleichnis eine Moral veranschaulicht. – P., in der Geometrie ein Kegelschnitt, welcher entsteht, wenn der Mantel eines Kegels (s.d.) durch eine mit der… …   Kleines Konversations-Lexikon

 • Parabel — Parabel, im engern Sinne ein Gleichniß, im weitern eine Rede oder Erzählung, deren ganze Bedeutung nur ein sinniges Gleichniß dessen ist, was man eigentlich sagen oder erzählen wollte, zur bildlichen Veranschaulichung der Wahrheit. B–l …   Damen Conversations Lexikon

 • Parabel [1] — Parabel, griech. Parabole, Gleichniß, in welchem der Gedanke, der durch die Erzählung veranschaulicht werden soll, durch kein Bild verhüllt wird, sondern klar hervortritt, wie man aus den biblischen P.n am besten sieht; vgl. Allegorie.… …   Herders Conversations-Lexikon

 • Parabel [2] — Parabel, in der Mathematik diejenige krumme Linie, welche entsteht, wenn man einen Kegel mit einer Ebene parallel mit einer Seite desselben durchschneidet. Die so erhaltene P. heißt zum Unterschiede von andern parabolischen Linien die… …   Herders Conversations-Lexikon

 • Parabel — »Gleichnis; lehrhafte Erzählung, Lehrstück«, daneben als mathematischer Terminus Benennung eines Kegelschnittes: Das bereits seit ahd. Zeit in der Bedeutung »Beispiel; Gleichnis« bezeugte Wort ist aus lat. kirchenlat. parabola »Gleichnisrede,… …   Das Herkunftswörterbuch

 • Parabel — Gleichnis; Lehrstück * * * Pa|ra|bel [pa ra:bl̩], die; , n: 1. lehrhafte, auf einem Vergleich beruhende Dichtung: wir sprachen über die Parabel vom verlorenen Sohn. 2. (Math.) geometrische Figur in Form einer symmetrischen, nach oben offenen… …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”